Η πρώτη αναπνοή του ΦirstBreath

Η Γέννηση

Ο χορός των δύο

Η πρώτη αναπνοή

Τα νερά της συνάντησης

Το νήμα της Ζωής

Ένα έδαφος Αγάπης

Σχέση

Η πρώτη εμπειρία με το σώμα!

Νίνα ΣΥΝειρμού

Η Πρώτη Αναπνοή του ΦirstBreath μία Όμορφη και Ζεστή Εμπειρία.

Κρατήθηκε

Είδε στα μάτια όσες ήταν εκεί

Συναντήθηκε.

Ευχαριστώ πολύ για την Παρουσία σας!

Να αναπνέουμε! Και να ζούμε τη Ζωή ολόκληρα!